przyjazdyGTFS

Program służy do układania i eksportu rozkładu jazdy dla organizatorów transportu, przewoźników oraz innych osób związanych z transportem. Rozkłady jazdy transportu publicznego stanowić mogą informację publiczną o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na sposób przechowywania i udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie w sposób użyteczny i efektywny.

PRZEWODNIK W PDF