GTFS.PL

Komunikacja publiczna jest dobrem wspólnym, wyzwalającym poczucie jedności. Wspólne przeżywanie podróży wzmacnia poczucie wspólnoty obywatelskiej, inspirując do ambitnego myślenia o przyszłości Polski.

W ramach niekomercyjnej, niezależnej technologicznie hurtowni danych PRZYJAZDY.PL przetwarzamy rozkłady jazdy polskiego transportu publicznego. Staraliśmy się, aby takie zasady jak wolność, godność i prawa człowieka oraz solidarność znalazły praktyczną realizację w tym wyjątkowym projekcie.

Rozkłady jazdy transportu publicznego mieszczą się naszym zdaniem w szerokich ramach art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (por. wyrok II SAB/Rz 72/15 WSA w Rzeszowie).

Rozkłady jazdy stanowią naszym zdaniem zbiór, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, to jest informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, pozwalające na ich użyteczne i efektywne ponowne wykorzystywanie przez zainteresowanych kreatywnych twórców aplikacji.

Zgodnie z opinią Komitetu Regionów Unii Europejskiej z 3 grudnia 2014 (2015/C 019/08) informacje o rozkładach jazdy powinny być w całości udostępniane wszystkim obywatelom UE bez wyjątku w takiej formie, by każdy mógł jak najprościej i najskuteczniej je wykorzystywać, z uwagi na opracowywanie przez kreatywnych prywatnych twórców oprogramowania aplikacji mobilnych dotyczących planowania podróży multimodalnych i usług informacyjnych.

© powered by PRZYJAZDY.PL

Projekt zrealizowano na stulecie odzyskania niepodległości. Projekt niekomercyjny, finansowany ze środków własnych.

  Daty podane powyżej to daty technicznego przetwarzania pliku GTFS w ramach hurtowni danych PRZYJAZDY.PL. Aby poznać datę pobrania danych ze źródła, przejdź do szczegółów konkretnego miasta.

Oprogramowanie i serwis © Studio JZK sp. z o.o. Dział Realizacji Systemów Transportowych PRZYJAZDY.PL , 2017-2019
Operator serwisu Studio JZK sp. z o.o.
Część danych przystankowych © Open Street Map contributors ODBL

Dokładamy starań, aby prezentowane dane były prawidłowe. Jesteśmy niezależnym partnerem, neutralnym technologicznie. Dane publikowane są w formie i treści przekazanej przez dostawców danych, bez żadnej gwarancji z naszej strony. Dane przetwarzane są w formie automatycznej, na bazie informacji pozyskanej od organizatora transportu, przewoźnika albo podmiotów działających na ich rzecz. Za realizację umowy przewozu w każdym wypadku odpowiada przewoźnik. Nie sprzedajemy biletów i nie pośredniczymy w zawieraniu umów przewozu. Nie korygujemy i nie wytwarzamy danych ręcznie. W razie zauważenia nieprawidłowości, błędu lub nieaktualności, prosimy o bezpośredni kontakt z każdorazowym dostawcą danych, który przekaże nam poprawiony pakiet danych w zwyczajowej formie. Wykaz dostawców danych do projektu PRZYJAZDY.PL